[startsidan | teater Durken | medlemssida | länkar | lokaler ]

 
Teater Durken
En uppstoppad hund
av Staffan Göthe
 
Premiär 19 april 1996
(11 föreställningar)
 
 
Teatergruppen med namnet TEATER DURKEN presenterar berättelsen
om två familjers öden och äventyr från 50-talet fram till våra dagar.
Uppsättningen var ett samarbete mellan TEATER FALSTAFF och
KULTURFÖRENINGEN NYA VARVET. I vår version av Staffan Göthes pjäs
försöker vi visa på hur vardagens trivialiteter ibland blir storslagna och de
till synes omvälvande händelserna inte alltid är så "märkvärdiga."
 
Ur programmet:
 
"HACK! Ingenstans går det underligare till än i världen..."
Med denna dikt av Verner Aspenström inledde vi arbetet med
Staffan Göthes pjäs "En uppstoppad hund."
Det var fredagen den 29/9 1995. 16 personer från två
teatergrupper, Teater Falstaff och Kulturföreningen
Nya Varvets teatergrupp, träffades för att berätta en historia
som vi tycker till stora delar handlar om mänskliga överlevnads-
strategier - både i relationer till andra och i relationer till
de historiska villkor under vilka vi lever.
Vi har arbetat med ambitionen att göra en föreställning med högt
ställda kvalitetskrav - trots att aktörerna är amatörer, eller
rättare: ideellt arbetande skådespelare och musiker.
Vi är en i dess egentliga bemärkelse fri teatergrupp; fri
från alla former av bidrag eller stöd. Nu har vi nått slutmålet
- en färdig föreställning - och tycker oss ha nått vårt mål.
Med en stiliserad scenografi och nyskriven musik har vi en
föreställning som vi - naturligtvis - vill att många ska se.
    

 
Medverkande:
 
Familjen Cervieng
Linnéa.............Ing-Britt Karlsson
Sture...............Bengt-Rune Persson
Morgan............Bengt Tano
Nelly...............Heidi Gibbings
Lady................Tomas Halling
Frankie Boy.....Tomas Halling
 
Hyresgäster hos Cerviengs:
Bengt Teddy Lampa..........Dennis Svensson
Nattbiträdet....................Helena Ingemarsson
 
Familjen Ljung:
Gunnel................Ingrid Erikson-Ekman
Per-Erik.............Roger Möller
Iréne..................Susanne Johansson
 
Invånare i staden:
Marcel...............Björn Olsson
Tyrone...............YrjöBroberg/Christer Carlsson
 
Linnéa
 
Bilder från föreställningen - se längst ner på sidan! 
Musiken till föreställningen hoppas vi att du snart
ska kunna lyssna på...
 
 
Regi.............................Sven Benediktusson
Scenografi....................Dennis Svensson
Ljus.............................Milos Nikolic
Ljusteknik....................Christer Carlsson
Foto.............................Rune Berntsson
Kostym/rekvisita..........HeidiGibbings/Ensemblen
Specialkostym..............Magia Bildkraft HB
Musik..........................Peter Andersson/Bo Ehrling
 
 
Ett STORT TACK till:
 
Göteborgs folkhögskola......................för material och PR!
Medichus snickeri........................för virke!
Juan Lois Micheloni.....................för tryckeriet!
Tarja och Tommy Börjesson..........för reglar!
Lena Bergqvist............................för fåtölj!
Högsbo AIK.................................för fotbollströjor!
Alla andra som gör det
möjligt för oss att genomföra
föreställningarna........................för engegemang!
 
Teater Durken samarbetar med:
 

 Föreställningsbild nr.1  Föreställningsbild nr.4
 Föreställningsbild nr.2  Föreställningsbild nr.5
 Föreställningsbild nr.3  Föreställningsbild nr.6