Kvinnornas decamerone

10 dagar på ett sjukhus, 12 föreställningar, 18 skådespelare. Fullsatt!

Ovan: "Det finns ingen anledning till oro"

Nedan till vänster: "Avdelningen är försatt i karantän!"

Nedan till höger: "Jag träffade min man när jag var liten"

 

Tillbaka